Onderwijs

Wij hebben een sterke achtergrond in het onderwijs. Wij zijn dan ook bekend met de specifieke HR vraagstukken die spelen in het onderwijs, zowel in primair onderwijs als in het voortgezet onderwijs en MBO.

Wij volgen de actualiteiten in het onderwijs op de voet, zoals nieuwe wet- en regelgeving, krimpende leerling aantallen, dreigend personeelstekort, leiderschapsontwikkeling, werkdruk en duurzame inzetbaarheid. En daar ontwikkelen wij graag haalbaar en toekomstgericht HR beleid op.

Uw situatie eens vrijblijvend tegen het licht houden? Neem contact met ons op.