Pim Golstein

HR is een fantastisch vakgebied, omdat het altijd over mensen gaat! Medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van een organisatie, en ik vind het fijn om met dat kapitaal aan de slag te gaan om de organisatie van de klant te laten groeien. De ene keer door bijvoorbeeld een verbeterplan voor een organisatieonderdeel op te stellen, de andere keer door tijdelijk de functie van HR adviseur bij de opdrachtgever te vervullen. Juist die afwisseling maakt het werk zo interessant.

Meer over Pim
Functie: Officemanager
Naast het werk? Maakt het liefst mooie reizen