Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Referenties

Merlijn heeft binnen onze stichting gedurende een periode van drie schooljaren (2013-2014 / 2014-2015 en 2015-2016) als interim beleidsmedewerker P&O gewerkt. In deze periode heeft Merlijn de vastlegging en implementatie van meerdere beleidsonderwerpen op P&O gebied voor haar rekening genomen (formatieproces, proces rondom functiemix, het in balans brengen van de personele inkomsten en uitgaven, bevorderingsproces intern begeleiders naar LB functie en het maken van vertalingen van de nieuwe regelingen vanuit de CAO).
Dit heeft zij steeds op weloverwogen en accurate wijze gedaan, waarbij zij telkens vanuit verkregen draagvlak van directeuren en medewerkers in staat was het beleid te implementeren.

Haar brede theoretische en praktische achtergrond op zowel het HRM vlak alsook bedrijfskundige vlak maakt dat Merlijn in staat is om in haar beleid zowel de ‘zachte’ als ook de ‘harde’ kant van het personeelsbeleid te verwoorden.

Merlijn is daarnaast een zeer goede gesprekspartner, collega en onderhandelaar. Zij past zich gemakkelijk en snel aan aan haar werkomgeving.

Ik kijk met veel plezier terug op de periode dat ik de leidinggevende van Merlijn heb mogen zijn.

Elfred Bakker |College van bestuur stichting de blauwe loper

Merlijn is een all round P&O manager. Zij gaat snel, adequaat en analytisch te werk. Ze geeft heldere adviezen en schrijft duidelijke beleidsvoornemens. Tevens gaat zij geen moeilijke casussen uit de weg en is zij creatief in het zoeken van oplossingsrichtingen. Zij overstijgt het P&O vak door ook op strategisch bestuurlijk niveau mee te denken.

Mirjam Leinders | Bestuurder Innoord