hr training door akxento

Functiewaardering en beloningsadvies

Wij zijn gespecialiseerd in het beschrijven van functies, functiewaardering en advisering over beloning. We hebben jarenlange ervaring in het HRM vak en dat in diverse branches! Het combineren van deze kennis maakt dat wij de organisatie op maat adviseren. Vanzelfsprekend zorgen we dat ons advies aansluit bij het organisatie beleid van onze klant. Hiervoor stropen wij graag de mouwen op!

Functiebeschrijving

Wij zorgen voor een duidelijke functiebeschrijving, die aansluit bij de wensen van de klant. Er zijn diverse manieren om dit voor elkaar te krijgen, zoals een functieonderzoek, functie-interviews. Hiervoor adviseren wij natuurlijk graag!

Daarnaast beschikken over een uitgebreide collectie van omschrijvingen voor de meest gangbare functies. Deze kunnen wij snel en efficiënt aanpassen naar uw organisatie.

Functiewaardering en functiehuis

Veel cao’s vragen organisaties hun functies te beschrijven en te waarderen, al dan niet volgens een voorgeschreven systematiek. Wij zijn FUWASYS gecertificeerd, hiermee kunnen wij o.a. voor het onderwijs en provincie functies waarderen.

Binnen de kaders van de cao begeleiden wij bij het ontwikkelen van een (generiek) functiehuis. Aandacht voor het proces en het creëren van draagvlak bij betrokkenen kenmerkt onze werkwijze. We werken met veel gangbare functiewaarderingssystemen.

Beloningsadvies

Met veel plezier adviseren wij over passende salarissen en beloningsstructuur. Er zijn diverse manieren om dit vorm te geven, zoals voor middel van vergelijking met andere organisatie (benchmark) en marktonderzoek. Hiervoor denken wij graag mee.

Advies organisatie inrichting

Organisaties zijn continu in beweging. Hiervoor veranderen ook werkzaamheden en functies. Dit maakt dat de organisatiestructuur en inrichting met regelmaat tegen het licht wordt gehouden. Hierover adviseren wij met kennis van zaken.

Meer weten over functiewaardering en beloningsadvies? Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op.

Contact opnemen